1). TÀI LIỆU MÁY BƠM INOX SH – BƠM HÓA CHẤT

Tải tài liệu        TẠI ĐÂY

2). TÀI LIỆU MÁY BƠM THÉP IR – BƠM NƯỚC NÓNG

Tải tài liệu         TẠI ĐÂY

3). TÀI LIỆU MÁY BƠM HÓA CHẤT CÓ HẠT RẮN

Tải tài liệu         TẠI ĐÂY