Phụ kiện

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Cấu tạo bơm gồm các bộ phận chính sau đây
– Vỏ bơm, Cánh bơm, Trục bơm, Phớt bơm và một số chi tiết khác, các phụ tùng này làm việc thương xuyên liên tục, tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng bơm nên cần phải dự phòng sẵn thay thế khi cần.

– Phần động cơ, bệ bơm và khớp nối, thường các chi tiết này rất ít hỏng, sửa chữa thay thế đơn hàng.