Bơm bánh răng dầu đặc NYP220

Liên hệ

Bơm bánh răng dầu đặc NYP220 làm việc dựa trên nguyên tắc bánh răng dẫn động ( roto bên ngoài) với bánh răng bên trong quay theo cùng một hướng trong khoang bơm kín hoàn toàn. Khi bánh răng quay áp suất âm hình thành ở cửa hút, chất lỏng được hút vào và đưa ra cửa xả bằng roto, sau đó chất lỏng được đẩy ra ngoài bằng cửa xả qua các bánh răng. Xem hình ảnh bên dưới để biết rõ hơn

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất