Bơm bánh răng dùng bơm rỉ mật NYP3.6

Liên hệ

Bơm bánh răng dùng bơm rỉ mật. Rỉ mật đường là một loại chất lỏng đặc sánh, đặc biệt vào mua đông chúng sẽ đậm đặc hơn nhiều, do đó động cơ cũng nên chọn ở tốc độ thấp sẽ bền hơn

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất